در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردستان

چهارشنبه 9 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردستان

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  670,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو 52-44665051 ترمینال غرب