در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردستان

يکشنبه 14 آذر 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردستان

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردستان

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به یزد می باشد