در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شیراز (فارس )

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 33% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  810,000 ریال

  542,700 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  mahansafar.com تلفن 021-55335533
 • 33% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  810,000 ریال

  542,700 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  mahansafar.com 02155335533
 • 33% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  810,000 ریال

  542,700 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  mahansafar.com تلفن 02155335533