در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمان

پنجشنبه 6 آبان 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  1,940,000 ریال

  صندلی خالی : 13

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,940,000 ریال

  صندلی خالی : 13