در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رفسنجان

جمعه 2 فروردین 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  819,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد