در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رفسنجان

شنبه 4 خرداد 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  760,000 ریال

  608,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد