در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

قروه

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  07:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  308,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  محل پیاده شدن در همدان : پایانه همدان -02144665051
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  308,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  محل پیاده شدن در همدان : پایانه همدان -02144665051
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  09:40

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  370,000 ریال

  277,500 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  محل پیاده شدن در همدان : پایانه همدان -02144665051
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  09:40

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  370,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به دهگلان می باشد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  308,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  محل پیاده شدن در همدان : پایانه همدان -02144665051