در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

قروه

پنجشنبه 6 آبان 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  07:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  800,000 ریال

  صندلی خالی : 14

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,040,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  08:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  800,000 ریال

  صندلی خالی : 14

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,040,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  09:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  800,000 ریال

  صندلی خالی : 13

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  09:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  800,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به دهگلان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  1,040,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به دهگلان می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار