در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

يکشنبه 26 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  710,000 ریال

  568,000 ریال

  صندلی خالی : 8

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  710,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  mahansafar.com 02155335533