در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

پنجشنبه 1 آبان 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  10:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  خرید از سایت mahansafar.com شماره تماس 02144665051
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  595,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  595,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  595,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051