در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

پنجشنبه 31 مرداد 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  710,000 ریال

  568,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو و هماهنگی 02144665051
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  357,000 ریال

  صندلی خالی : 29

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو 02144665051
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  710,000 ریال

  568,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  357,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  710,000 ریال

  603,500 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  تلفن رزرو 02144665051