در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

شنبه 18 مرداد 1399
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  375,000 ریال

  صندلی خالی : 33

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051-021
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  637,500 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051-021