در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

پنجشنبه 2 آبان 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  10:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  710,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  mahansafar.com 02144665051