در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

دوشنبه 18 آذر 1398
روز بعد
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  399,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  710,000 ریال

  603,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  710,000 ریال

  568,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  باشام رایگان تلفن رزرو 44665051
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  710,000 ریال

  639,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  باشام رایگان تلفن رزرو 44665051