در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

يکشنبه 28 شهریور 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  830,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,390,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  830,000 ریال

  صندلی خالی : 33

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,390,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,390,000 ریال

  صندلی خالی : 16