در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

دوشنبه 26 آذر 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  280,000 ریال

  صندلی خالی : 34

 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  442,500 ریال

  صندلی خالی : 15

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 24