در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

دوشنبه 6 تیر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,470,000 ریال

  صندلی خالی : 6