در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

يکشنبه 18 خرداد 1399
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  mahansafar.com..02144665051-2
 • 35% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  552,500 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051-021
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 33

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو44665051-021
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تلفن رزرو44665051-021
 • 35% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  552,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تلفن رزرو44665051-021