در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردکان (یزد)

سه‏ شنبه 5 بهمن 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردکان (یزد)

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  830,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به یزد می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردکان (یزد)

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,360,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، یزدورودی ترمینال-میبد اردکان داخل شهر
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردکان (یزد)

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  830,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردکان (یزد)

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به یزد می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردکان (یزد)

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,360,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به یزد می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردکان (یزد)

  ساعت

  21:40

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  830,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به یزد می باشد