در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

میبد

شنبه 8 مهر 1402
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  میبد

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  1,390,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به یزد می باشد
  توضیحات:
  ترمینال غرب ماهان سفر44665051
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  میبد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  1,390,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
  توضیحات:
  ترمینال غرب ماهان سفر44665051