در حال بارگذاری ...

روز قبل

شیراز (فارس )

تهران

دوشنبه 18 آذر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  886,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امن و آسان با ماهان سفر ایرانیان09175110442-37306731
 • از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس شیراز (فارس ) به کرج می باشد
  توضیحات:
  امن و آسان با ماهان سفر ایرانیان-37306731-09175110442
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  935,750 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس شیراز (فارس ) به کرج می باشد
  توضیحات:
  امن و آسان با ماهان سفر ایرانیان09175110442-37306731