در حال بارگذاری ...

روز قبل

شیراز (فارس )

تهران

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  738,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس شیراز (فارس ) به کرج می باشد
  توضیحات:
  امن واسان با ماهان سفرایرانیان07137304650
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  656,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  امن واسان با ماهان سفر ایرانیان07137304650
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:50

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  656,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  امن واسان با ماهان سفر ایرانیان07137304650
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  738,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس شیراز (فارس ) به کرج می باشد
  توضیحات:
  امن واسان با ماهان سفر ایرانیان07137304650