در حال بارگذاری ...

روز قبل

شیراز (فارس )

تهران

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  17:40

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  697,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  07137304650
 • از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  20:40

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  07137304650