در حال بارگذاری ...

روز قبل

شیراز (فارس )

تهران

دوشنبه 26 آذر 1397
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  615,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  ارتباط با ماهان 09175110442
 • از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس شیراز (فارس ) به کرج می باشد
  توضیحات:
  ارتباط با ماهان 09175110442
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  656,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  07137304650
 • از پایانه

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  23:20

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  ارتباط با ماهان 07137306731-09175110442