در حال بارگذاری ...

روز قبل

زاهدان

مشهد (خراسان )

شنبه 8 مهر 1402
روز بعد
 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  1,850,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  20:50

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  3,300,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  3,300,000 ریال

  صندلی خالی : 23