در حال بارگذاری ...

روز قبل

زاهدان

مشهد (خراسان )

يکشنبه 18 خرداد 1399
روز بعد
 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 25