در حال بارگذاری ...

روز قبل

زاهدان

کرمان

شنبه 18 مرداد 1399
روز بعد
 • 35% تخفیف
  از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2 / مانیتوردار

  قیمت

  360,000 ریال

  234,000 ریال

  صندلی خالی : 41

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی
 • 35% تخفیف
  از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  357,500 ریال

  صندلی خالی : 13